Service og vedlikehold


Pressing av hydraulikkslanger

 

Salg og omlegging av dekk/hjul

  • Dekk til traktor, lastebil, tilhenger og vogner - (transport- og landbruksdekk)
  • Omlegging

Sveisejobber

  • Sveising og reparasjon


Service på traktor og redskap

Reparasjoner

Vi foretar reparasjoner av truck, gravemaskiner og øvrig løfteutstyr ved vårt verksted på Sandve.

Sertifisering

Vi er godkjent for sertifisering av truck, gravemaskiner og øvrig løfteutstyr ved vårt verksted på Sandve.