Betongspalter for storfe og gris

Ta kontakt for mer informasjon og priser på betongspalter

Betongspalte

Under bygging av fjøs

Betongspalte

I bruk


Gris

Storfe

Golv