Fronter for storfe

 

Kirkestolsfronten er meget kraftig

Fås i flerer utgaver

 

Kombifronten kan justeres enkelt og hurtig

Til alle størrelser dyr


 

En skråfront gir mindre forspill

Tekstinnhold

 

Skillegrindene kan leveres i forskjellige høyder og lengder

De lodrette rør er fullsveist for å får bedre holdbarhet


 

Kan også leverse med 12 mm plastplate