Innredninger for storfe

 

Flyttbare klatrerør

 

Kalvegjømme

 

Ungdyrfjøs