Storfe - Kalv

  • Kraftfôrautomat til kalv
  • Rommer ca. 600 kg. kraftfôr
  • Lett å flytte ved hjelp av traktor
  • Justerbar inngang til fôrautomaten
  • Stort tak sørger for at den er 100% vanntett
  • Rødt håndtak regulerer fôrmengde
  • God tilvekst hos kalvene